Mestský kynologický klub Brezno

 Vyplatenie členského MKK Brezno na rok 2019 je potrebné do 31. 12. 2018!


V prípade nezaplatenia do uvedeného termínu zaniká členstvo v zmysle stanov MKK Brezno čl. 5 odst. 2. 


Členský príspevok  pre nových členov na rok 2019 bol členskou schôdzou dňa 25. 2. 2018 odsuhlasený vo výške 50 eur.


Zoznam členov MKK Brezno, ktorí majú vyplatené členské na rok 2019

1. Marián Petrek, 2. Ludmila Peťková, 3. Slavomír Talaj, 4. Jozef Schön, 5. Igor Podmanický, 6. Marcela Podmanická, 7. Vojto Soliar, 8. Zuzana Morozuková, 9. Miroslav Michalík, 10. Ján Ľuptovčiak, 11. Ivan Švantner,  12. Lucia Ťažká, 13. Pavol Kováčik, 14. Matej Brečka, 15. Eva Šajgalíková, 16. Tomáš Trunek, 17. Natália Truneková, 18. Marcel Murín,  19. Eva Leitnerová, 20. Roman Kutliak,  21. Dušan Šajgalík, 22. Ivan Švihorík, 23. Karol Kubaliak, 24.  Lucia Čillíková, 25. Iveta Ridzoňová

Členský preukaz MKK Brezno

TOPlist