Mestský kynologický klub Brezno

Posledná možnosť vyplatenia členského MKK Brezno na rok 2018 vo výške 30 eur bola do 28. 2. 2018!


V prípade nezaplatenia do uvedeného termínu zaniká členstvo v zmysle stanov MKK Brezno čl. 5 odst. 2. a bývalí členovia majú povinnosť vrátiť kľúče od areálu MKK Brezno!


Členský príspevok  pre nových členov na rok 2018 bol členskou schôdzou dňa 25. 2. 2018 odsuhlasený vo výške 50 eur.


Zoznam členov MKK Brezno, ktorí majú vyplatené členské na rok 2018

1.Marián Petrek, 2.Ludmila Peťková, 3.Vojto Soliar, 4.Zuzana Morozuková, 6.Miroslav Michalík, 7.Ján Ľuptovčiak, 8.Igor Podmanický, 9.Marcela Podmanická, 10.Ivan Švantner, 11.Jozef Schön, 12.Lucia Ťažká, 13.René Urban, 14.Zuzana Ridzoňová, 15.Peter Brenkus, 16.Lucia Čillíková, 17.Eva Leitnerová, 18.Pavol Kováčik, 19.Zuzana Auxtová, 20.Marek Siman, 21.Marcel Murín, 22.Tomáš Trunek, 23.Matej Brečka, 24.Slavomír Talaj, 25.Dušan Šajgalík, 26.Roman Kutliak, 27.Ivan Švihorík, 28.Iveta Ridzoňová, 29.Ivan Kvačkaj, 30.Inka Gombaszögiová, 31.Karol Kubaliak, 32.Paulína Šimonová

Členský preukaz MKK Brezno

TOPlist